Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Smart-contract

Smart-contract

Smart-contract (hợp đồng thông minh) — là ý tưởng được nhà lập trình đến từ Mỹ Nick Szabo đưa ra đầu tiên vào năm 1994. Ý tưởng này hướng đến việc mỗi lệnh sẽ tự tiến hành giao thức máy tính được xây dựng trên các thuật toán. Do đó, khả năng can thiệp từ bên thứ ba sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Smart-contract không chỉ bao gồm các thông tin về các bên tham gia mà còn đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các mục đã thỏa thuận. Satoshi Nakamoto đã áp dụng những nguyên tắc cơ bản này của smart-contract vào bitcoin nhưng vì lý do an ninh nên ông không áp dụng cho smart-contract các khả năng như khi làm việc với các tài liệu. Và bây giờ ethereum đã trở thành một trong những nền tảng đầu tiên bắt đầu tích cực áp dụng smart-contract. Để xử lý smart-contract, cần phải có sự hiện diện của mạng phân cấp, tại đó tất cả những người dùng đều có quyền bình đẳng. Đồng tiền ảo sử dụng như một công cụ tài chính.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên