Shade

Shade - Bóng. Là một phần của nến Nhật Bản, dùng để thể hiện khoảng cách đến thân nến từ mức giá tối thiểu hoặc tối đa. Bóng (Shade) là yếu tố phân tích kỹ thuật quan trọng, bởi vì nó có thể chỉ ra thời điểm đỉnh cao (bóng dài phía trên) hoặc đáy (bóng dài phía dưới). Tương tự như vậy, bóng cũng có thể là bóng "gấu" hoặc bóng "bò".

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.