Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Shade

Shade - Bóng. Là một phần của nến Nhật Bản, dùng để thể hiện khoảng cách đến thân nến từ mức giá tối thiểu hoặc tối đa. Bóng (Shade) là yếu tố phân tích kỹ thuật quan trọng, bởi vì nó có thể chỉ ra thời điểm đỉnh cao (bóng dài phía trên) hoặc đáy (bóng dài phía dưới). Tương tự như vậy, bóng cũng có thể là bóng "gấu" hoặc bóng "bò".

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên