Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Securities

Securities

Securities - Chứng khoán. Là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Đây là các tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, chứng quyền và giấy chứng nhận.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên