Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Securities Act of 1933

Securities Act of 1933

Securities Act of 1933 - Luật chứng khoán năm 1933. Luật chứng khoán được quốc hội Mỹ thông qua nhằm bảo vệ các nhà đầu tư đối với các gian lận khi giao dịch với cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Mục tiêu đặt ra với Quốc hội Mỹ là lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vì vậy bộ luật nghiêm cấm các gian lận trên thị trường chứng khoán cũng như thông báo cho các nhà đầu tư tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường. Bộ luật cũng quy định tất cả các cổ phiếu phải được đăng ký để có thể niêm yết trên thị trường.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên