Kỷ niệm 19 năm thành lập!

SEC (Securities and Exchange Commission)

SEC (Securities and Exchange Commission)

SEC (Securities and Exchange Commission) - Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ. Đây là cơ quan điều tiết chính của thị trường chứng khoán Mỹ, thiết lập các quy tắc về việc đăng ký chứng khoán và giám sát các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán. Được thành lập vào năm 1933, ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch giúp khôi phục niềm tin nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán bởi vì vào thời kỳ Đại suy thoái, thị trường chứng khoán đã đánh mất niềm tin của nhà đầu tư. Ngày nay, Ủy ban có nhiệm vụ thi hành luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên