Saucer

Saucer là mô hình phân tích kỹ thuật trong dài hạn. Saucer có nghĩa là sự thay đổi chậm trong xu hướng di chuyển trên thị tường Forex hướng đến sự tăng trưởng dài hạn với khối lượng giao dịch tương ứng. Thông thường saucer có một đáy cong, có thể thấy rõ trên đồ thị 1W (1 tuần). Thời gian hình thành mô hình này có thể kéo dài hơn một năm.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.