Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Saucer

Saucer là mô hình phân tích kỹ thuật trong dài hạn. Saucer có nghĩa là sự thay đổi chậm trong xu hướng di chuyển trên thị tường Forex hướng đến sự tăng trưởng dài hạn với khối lượng giao dịch tương ứng. Thông thường saucer có một đáy cong, có thể thấy rõ trên đồ thị 1W (1 tuần). Thời gian hình thành mô hình này có thể kéo dài hơn một năm.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên