Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Rollover

Rollover

Là trường hợp khi gia hạn thời gian đáo hạn hợp đồng trên thị trường tài chính. Trên thị trường ngoại hối Forex, Rollover là quá trình chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác, thời điểm cộng và trừ phí swap (phí khi chuyển lệnh sang ngày giao dịch mới).

Trên Tài khoản PAMM, Rollover diễn ra hàng giờ, vào thời điểm này sẽ tập hợp các dữ liệu thống kê, thực hiện các tính toán cần thiết, xử lý yêu cầu và cập nhật thông tin.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên