Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Rickshaw

Rickshaw là một dạng nến Nhật Bản, được sử dụng để phân tích kỹ thuật thị trường Forex. Mô hình này được đặc trưng bởi một thân nhỏ hoặc hoàn toàn không có thân và một bóng dài. Rickshaw chỉ ra xu hướng đảo ngược trên thị trường ngoại hối vào thời điểm cao trào, khi những người bán và mua thiếu quyết đoán. Đây là một loại nến Nhật Bản, được gọi là "doji".

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên