Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Reserve currency

Reserve Currency - Đồng tiền dự trữ. Trước đây được coi là đơn vị tiền tệ, theo đó quốc gia phát hành đồng tiền đó có nghĩa vụ quy đổi ra vàng bất kỳ lúc nào. Vì vậy, các quốc gia khác coi đồng tiền này như là một tài sản đầu tư đáng tin cậy và mua chúng. Trong nhiều thời điểm khác nhau, đồng Bảng Anh và Đôla Mỹ lần lượt được sử dụng làm đồng tiền dự trữ. Đồng tiền dự trữ ngày nay là các tiền tệ có tỷ giá ổn định (không bị biến động mạnh), được quy đổi tự do sang đơn vị tiền tệ của quốc gia khác và được hỗ trợ bởi quốc gia phát hành, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên