• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Reserve currency

Reserve Currency - Đồng tiền dự trữ. Trước đây được coi là đơn vị tiền tệ, theo đó quốc gia phát hành đồng tiền đó có nghĩa vụ quy đổi ra vàng bất kỳ lúc nào. Vì vậy, các quốc gia khác coi đồng tiền này như là một tài sản đầu tư đáng tin cậy và mua chúng. Trong nhiều thời điểm khác nhau, đồng Bảng Anh và Đôla Mỹ lần lượt được sử dụng làm đồng tiền dự trữ. Đồng tiền dự trữ ngày nay là các tiền tệ có tỷ giá ổn định (không bị biến động mạnh), được quy đổi tự do sang đơn vị tiền tệ của quốc gia khác và được hỗ trợ bởi quốc gia phát hành, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.