Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Repo

Repo

Hợp đồng bán tài sản bao gồm nghĩa vụ mua lại chúng tại một mức giá được xác định từ trước.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên