Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Recession

Recession - Suy thoái. Thuật ngữ Suy thoái (Recession) thường được sử dụng để thể hiện bối cảnh kinh tế và có nghĩa là sự khởi đầu của một giai đoạn suy yếu hoặc khủng hoảng trong nền kinh tế hoặc khi hoạt động kinh doanh đang suy giảm. Suy thoái (Recession) có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau trong từng hoàn cảnh cụ thể, có thể dự đoán được trước cũng như không thể dự đoán được.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên