• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Range

Range

Range là sự khác biệt giữa giá tối thiểu (min) và giá tối đa (max) của công cụ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Để làm việc, các nhà giao dịch lựa chọn một khung thời gian nào bất kỳ (tức là khoảng thời gian - giờ, ngày, tuần, v.v.) và sau đó theo dõi sự thay đổi của giá trong khoảng thời gian này. Trong hành lang di chuyển giá, có các mức giá tối thiểu và tối đa và được gọi là "Range".

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.