Range option

Range Option - là một loại Quyền Chọn Nhị Phân do nhà môi giới cung cấp. Nếu nhà giao dịch đầu tư vào quyền chọn Range, anh ta cần phải xác định đúng phạm vi mà giá sẽ nằm trong đó vào thời điểm quyền chọn đáo hạn. Trong trường hợp dự đoán đúng, thu nhập có thể đạt 100% từ mức đầu tư ban đầu.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.