Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Range option

Range Option - là một loại Quyền Chọn Nhị Phân do nhà môi giới cung cấp. Nếu nhà giao dịch đầu tư vào quyền chọn Range, anh ta cần phải xác định đúng phạm vi mà giá sẽ nằm trong đó vào thời điểm quyền chọn đáo hạn. Trong trường hợp dự đoán đúng, thu nhập có thể đạt 100% từ mức đầu tư ban đầu.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên