Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Quoting

Quoting

Để thực hiện các giao dịch hiệu quả trên sàn chứng khoán, nhà giao dịch cần phải biết thông tin về các báo giá hiện tại. "Quoting" - là cung cấp của các đại lý, các nhà tạo lập thị trường cho khách hàng. "Quoting" giúp các nhà giao dịch tiến hành các phân tích kỹ thuật và cơ bản trên thị trường.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên