Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Quote's Feed

Quote's Feed

Đối với mỗi công cụ tại phần mềm giao dịch các báo giá xuất hiện nối tiếp nhau. Đây được gọi là "Quote's Feed", giúp các nhà giao dịch nhận được thông tin cuối cùng theo công cụ đã chọn và đưa ra quyết định tốt nhất.

Quote's Feed

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên