Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Proof of work

Proof of work

Proof of work (bằng chứng công việc) — là một cơ chế để bảo vệ các thông tin nhất định, dựa trên nhu cầu thực hiện một hành động. Khi làm việc với các đồng tiền ảo, sẽ có yêu cầu chia sẻ một phần thông tin. Các thông tin này được tạo ra không hề đơn giản nhằm đáp ứng các điều kiện cần thiết. Khi đó, thông tin tương tự sẽ có thể kiểm tra khá dễ dàng. Mục đích của Proof of work - nhằm đảm bảo rằng quá trình tính toán thực sự diễn ra vào thời điểm tạo khối tiếp theo (các tập tin chứa thông tin về giao dịch). Các đồng tiền ảo ứng dụng các chức năng khác nhau tại proof of work. Ví dụ, bitcoin sử dụng Hashcash - chức năng dùng để yêu cầu các bằng chứng về những việc đã làm nhằm ngăn chặn thư rác được gửi đến email.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên