Proof of stake

Proof of stake

Proof of stake (bằng chứng sở hữu) — khác với cơ chế proof of work nhằm chứng minh cho công việc, proof of stake dựa trên các bằng chứng về quyền sở hữu cổ phần. Phương pháp bảo vệ này đòi hỏi phải có đủ số lượng tài sản nhất định trên tài khoản. Thuật toán các đồng tiền ảo trong trường hợp này sẽ được lựa chọn để xác nhận khối trong chuỗi của tài khoản có số lượng tài sản lớn nhất. Do đó, để thực hiện một cuộc tấn công DoS cần phải có rất nhiều tiền.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.