Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Proof of stake

Proof of stake

Proof of stake (bằng chứng sở hữu) — khác với cơ chế proof of work nhằm chứng minh cho công việc, proof of stake dựa trên các bằng chứng về quyền sở hữu cổ phần. Phương pháp bảo vệ này đòi hỏi phải có đủ số lượng tài sản nhất định trên tài khoản. Thuật toán các đồng tiền ảo trong trường hợp này sẽ được lựa chọn để xác nhận khối trong chuỗi của tài khoản có số lượng tài sản lớn nhất. Do đó, để thực hiện một cuộc tấn công DoS cần phải có rất nhiều tiền.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên