Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Profitable option

Profitable option

Profitable Option - Quyền chọn có lợi nhuận. Là thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Quyền Chọn Nhị Phân. Profitable Option là hợp đồng, tại đó giá tài sản vào thời điểm đáo hạn nằm ở khu vực có lợi cho nhà giao dịch, khác với giá tài sản vào thời điểm mua quyền chọn.

Profitable option

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên