Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Pool Hopping

Pool Hopping

Giống như việc khách du lịch tại các thành phố lớn có thể đi bất cứ đâu trong chuyến xe buýt du lịch và sau đó ngồi vào một chuyến xe khác, các thợ mỏ nhờ một phần mềm đặc biệt có thể nhảy / di chuyển giữa các pool nhằm mục đích nhận thù lao lớn hơn cho việc xử lý các giao dịch trên các khối ngắn hơn. Phần lớn các thợ mỏ sử dụng phần mềm này bởi vì rất khó để tự giám sát một vài pool.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên