Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Point, Pips

Point, Pips

Là sự thay đổi tối thiểu về giá trị công cụ tài chính. Pip là chữ số gần cuối (trong một số trường hợp - cuối cùng) trong báo giá của cặp tiền tệ.

Point, Pips

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên