Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Pit

Là một khu vực đặc biệt hoặc một phần tại sàn giao dịch chứng khoán thường nằm bên dưới khu vực chính. Trong khuôn khổ sàn giao dịch chỉ có duy nhất tại đây nhà giao dịch được phép thực hiện các giao dịch.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên