Penny Stock

Cổ phiếu có giá ít hơn 5 USD 1 cổ phiếu và thường được sử dụng để tích lũy, đầu cơ. Thông thường, đây là cổ phiếu của các công ty nhỏ chưa có danh tiếng trên thị trường. Vì vậy, các cổ phiếu này cũng có rủi ro cao hơn đối với nhà đầu tư.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.