Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Penny Stock

Cổ phiếu có giá ít hơn 5 USD 1 cổ phiếu và thường được sử dụng để tích lũy, đầu cơ. Thông thường, đây là cổ phiếu của các công ty nhỏ chưa có danh tiếng trên thị trường. Vì vậy, các cổ phiếu này cũng có rủi ro cao hơn đối với nhà đầu tư.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên