Pennon

Là một mô hình phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex, thường chỉ ra quá trình tiếp nối của một xu hướng. Theo quy luật, Pennon bao gồm 5 - 15 nến. Mô hình này như là quá trình tạm dừng của xu hướng trước khi tiếp tục. Các nhà giao dịch thường hay nhầm Pennon với mô hình "tam giác", tuy nhiên mô hình tam giác cần nhiều thời gian hơn để hình thành. Dấu hiệu để xác định mô hình "Pennon" sẽ là sự sụt giảm về khối lượng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.