Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Pennon

Là một mô hình phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex, thường chỉ ra quá trình tiếp nối của một xu hướng. Theo quy luật, Pennon bao gồm 5 - 15 nến. Mô hình này như là quá trình tạm dừng của xu hướng trước khi tiếp tục. Các nhà giao dịch thường hay nhầm Pennon với mô hình "tam giác", tuy nhiên mô hình tam giác cần nhiều thời gian hơn để hình thành. Dấu hiệu để xác định mô hình "Pennon" sẽ là sự sụt giảm về khối lượng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên