Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Pending Order

Pending Order

Pending Order - Lệnh chờ. Là yêu cầu của nhà giao dịch cho nhà môi giới để đóng hoặc mở một quyền chọn tại một mức giá nhất định. Những nhà giao dịch có kinh nghiệm cho rằng không nên giao dịch trên thị trường ngoại hối mà không sử dụng "Pending Order" bởi vì nó sẽ giúp tránh các thua lỗ nặng.

Pending Order

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên