Payout

Payout - Mức chi trả. Mức chi trả là số tiền cố định mà nhà giao dịch sẽ nhận được nếu dự đoán đúng xu hướng di chuyển giá của Quyền Chọn Nhị Phân. Mức chi trả tỷ lệ thuận với khoản đầu tư vào Quyền Chọn Nhị Phân. Có nghĩa rằng, nếu nhà giao dịch đầu tư 100 USD vào quyền chọn với mức chi trả 80%, lợi nhuận của anh ta sẽ là 80 USD. Tổng số tiền nhà giao dịch nhận được là 180 USD (bao gồm cả khoản đầu tư ban đầu).

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.