Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Payout

Payout - Mức chi trả. Mức chi trả là số tiền cố định mà nhà giao dịch sẽ nhận được nếu dự đoán đúng xu hướng di chuyển giá của Quyền Chọn Nhị Phân. Mức chi trả tỷ lệ thuận với khoản đầu tư vào Quyền Chọn Nhị Phân. Có nghĩa rằng, nếu nhà giao dịch đầu tư 100 USD vào quyền chọn với mức chi trả 80%, lợi nhuận của anh ta sẽ là 80 USD. Tổng số tiền nhà giao dịch nhận được là 180 USD (bao gồm cả khoản đầu tư ban đầu).

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên