Pattern

Pattern - Mô hình hoặc hình phân tích kỹ thuật. Đây là một tập hợp các điều kiện nhằm phác thảo tình hình nhất định trên thị trường và xác định hoạt động của nhà giao dịch. Rất dễ xác định mô hình trên đồ thị và nó có các tên gọi nhất định (ví dụ: tam giác, đáy đôi, clean và v.v.). Nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu mở, đóng hoặc điều chỉnh lệnh sau khi mô hình được hình thành.

Có hai loại mô hình đồ họa (Pattern Graphix) - tiếp diễn (phác thảo sự điều chỉnh tạm thời của xu hướng) và đảo chiều (sự đứt gãy trong xu hướng hiện tại).

Tất cả mô hình được lặp đi lặp lại trên đồ thị vì thị trường có tính chu kỳ. Các mô hình là một trong những công cụ chính mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường bởi vì nó có thể ứng dụng vào thị trường tài chính Forex với các khung thời gian khác nhau.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.