Partnership

Partnership - Công ty hợp danh. Là hình thức kinh doanh, liên doanh thuộc sở hữu của một vài cá nhân hoặc một tổ chức. "Partnership" không có nghĩa là hoàn toàn bình đẳng giữa các bên liên quan. Tài sản hoặc quyền lợi của các bên có thể sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.