Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Partnership

Partnership - Công ty hợp danh. Là hình thức kinh doanh, liên doanh thuộc sở hữu của một vài cá nhân hoặc một tổ chức. "Partnership" không có nghĩa là hoàn toàn bình đẳng giữa các bên liên quan. Tài sản hoặc quyền lợi của các bên có thể sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên