Overnight

Lệnh qua đêm là hoạt động trong một ngày làm việc hoặc là các lệnh được ký kết vào thứ sáu và có hiệu lực đến hết thứ hai. Đây được hiểu là việc giữ lệnh "qua đêm" sang ngày làm việc tiếp theo. Trong lĩnh vực ngân hàng, "qua đêm" có thể hiểu là tín dụng một ngày giữa các ngân hàng.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.