Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Overnight

Lệnh qua đêm là hoạt động trong một ngày làm việc hoặc là các lệnh được ký kết vào thứ sáu và có hiệu lực đến hết thứ hai. Đây được hiểu là việc giữ lệnh "qua đêm" sang ngày làm việc tiếp theo. Trong lĩnh vực ngân hàng, "qua đêm" có thể hiểu là tín dụng một ngày giữa các ngân hàng.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên