OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC - Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Tên gọi khác - Cartel. Được thành lập vào năm 1960 để điều chỉnh chính sách giá cả và lượng cung trên thị trường vàng đen khắp thế giới. Ban đầu, tổ chức này bao gồm 7 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu thô và bán lại cho các công ty chế biến. Cho đến nay, có đến 12 quốc gia nằm trong OPEC, chiếm gần 80% trữ lượng dầu trên thế giới và đáp ứng khoảng 40% tổng sản lượng khai thác dầu và khiến họ trở nên độc quyền trên thị trường này. Tuy nhiên, bất đồng giữa các thành viên của tổ chức cũng thường xuyên xảy ra.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.