Kỷ niệm 19 năm thành lập!

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEC - Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Tên gọi khác - Cartel. Được thành lập vào năm 1960 để điều chỉnh chính sách giá cả và lượng cung trên thị trường vàng đen khắp thế giới. Ban đầu, tổ chức này bao gồm 7 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu thô và bán lại cho các công ty chế biến. Cho đến nay, có đến 12 quốc gia nằm trong OPEC, chiếm gần 80% trữ lượng dầu trên thế giới và đáp ứng khoảng 40% tổng sản lượng khai thác dầu và khiến họ trở nên độc quyền trên thị trường này. Tuy nhiên, bất đồng giữa các thành viên của tổ chức cũng thường xuyên xảy ra.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên