Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Omnibus Account

Là việc đóng các quyền chọn mua hoặc bán một công cụ bằng cách tạo một quyền chọn theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu nhà giao dịch mở một lệnh bán EURUSD, Offset trong trường hợp này là lệnh mua theo công cụ và khối lượng tương tự.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên