Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Offset

Là việc đóng các quyền chọn được mở theo lệnh mua hoặc bán một công cụ bằng cách tạo một quyền chọn theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu nhà giao dịch mở một quyền chọn ngắn theo EURUSD, Offset trong trường hợp này là quyền chọn dài với cùng khối lượng theo công cụ này.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên