• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Off-shore

Nếu dịch theo nghĩa đen, Off-shore có nghĩa là "Ngoài khơi" nhưng trên thực tế không phản ánh những đặc thù về địa lý mà là các điều kiện về thuế. Vùng Off-shore là những khu vực hoặc quốc gia có các ưu đãi đặc biệt về thuế cho các công ty đăng ký tại các quốc gia này.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.