Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Off-shore

Nếu dịch theo nghĩa đen, Off-shore có nghĩa là "Ngoài khơi" nhưng trên thực tế không phản ánh những đặc thù về địa lý mà là các điều kiện về thuế. Vùng Off-shore là những khu vực hoặc quốc gia có các ưu đãi đặc biệt về thuế cho các công ty đăng ký tại các quốc gia này.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên