Kỷ niệm 19 năm thành lập!

NSCC (National Securities Clearing Corporation)

Được thành lập vào năm 1977, là sự kết hợp giữa sàn chứng khoán New York và Mỹ cũng như hiệp hội quốc gia đại lý chứng khoán. Thông qua đó, công ty môi giới, sàn giao dịch và các tổ chức thanh toán bù trừ thực hiện các thỏa thuận chúng. NSCC cùng với DTC là công ty lớn nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ thanh toán trên thị trường tài chính.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên