Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Nikkei Stock Average

Nikkei Stock Average

Tokyo Stock Exchange - Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Là sở giao dịch chứng khoán có lượng giao dịch kém mỗi New York, Tokyo Stock Exchange là một trong những sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Tại đây có hơn hai nghìn công ty tại Nhật Bản niêm yết. Chỉ số Tokyo Stock Exchange được dựa trên báo giá bình quân 225 "blue chip" của Nhật Bản. Chỉ số chính của Tokyo Stock Exchange là Nikkei 225 được sử dụng hơn 70 năm nay.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên