Nikkei Stock Average

Nikkei Stock Average

Tokyo Stock Exchange - Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Là sở giao dịch chứng khoán có lượng giao dịch kém mỗi New York, Tokyo Stock Exchange là một trong những sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Tại đây có hơn hai nghìn công ty tại Nhật Bản niêm yết. Chỉ số Tokyo Stock Exchange được dựa trên báo giá bình quân 225 "blue chip" của Nhật Bản. Chỉ số chính của Tokyo Stock Exchange là Nikkei 225 được sử dụng hơn 70 năm nay.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.