Kỷ niệm 19 năm thành lập!

NFA (National Futures Association)

Là tổ chức điều tiết và giám sát đối với các thị trường tài chính và là một trong những tổ chức thị trường tương lai chính tại Mỹ. Hiệp hội NFA có trách nhiệm giám sát thị trường hợp đồng tương lai và bảo vệ nhà đầu tư khỏi các hoạt động gian lận. NFA luôn duy trì mức độ minh bạch cao cho tất cả các nhà đầu tư. Đây là tổ chức độc lập được duy trì dựa trên lệ phí của các thành viên và các phí giao dịch.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên