Kỷ niệm 19 năm thành lập!

NYSE (New York Stock Exchange)

NYSE (New York Stock Exchange)

Được thành lập vào thế kỷ XVIII (năm 1792), NYSE là sàn giao dịch lâu đời nhất Mỹ. Trước khi các nhà môi giới xuất hiện, các giao dịch thường diễn ra tại các quán cà phê (tương tự như vậy cũng diễn ra ở Châu Âu). Ngày nay, sàn chứng khoán New York không chỉ là sàn chứng khoán quan trọng nhất tại đất nước có nền kinh tế lớn nhất này mà còn sàn chứng khoán lớn nhất thế giới.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên