Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Necessary Margin

Necessary Margin

Necessary Margin - Ký quỹ bắt buộc. Là số tiền mà nhà giao dịch cần có để mở một lệnh với khối lượng cần thiết. Như là số tiền thế chấp mà nhà giao dịch cần có trong tài khoản của nhà môi giới hoặc đại lý. Mức ký quỹ bắt buộc phụ thuộc vào đòn bẩy được thiết lập bởi nhà giao dịch. Đòn bẩy càng thấp, mức ký quỹ bắt buộc càng cao và ngược lại.

Necessary Margin

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên