Kỷ niệm 19 năm thành lập!

NASDAQ Index

NASDAQ Index

NASDAQ Index - Chỉ số NASDAQ. Thể hiện tình trạng hiện tại của những ngành công nghệ cao tại Mỹ, cũng như phản ánh mức độ ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế và chính trị. Chỉ số NASDAQ bắt dầu tính kể từ năm 1971. Ngày nay chủ yếu sử dụng chỉ số NASDAQ-100 được tính dựa trên giá trị cổ phần của hàng trăm công ty lớn nhất Mỹ đang hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ sinh học, viễn thông và v.v.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên