NASDAQ Index

NASDAQ Index

NASDAQ Index - Chỉ số NASDAQ. Thể hiện tình trạng hiện tại của những ngành công nghệ cao tại Mỹ, cũng như phản ánh mức độ ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế và chính trị. Chỉ số NASDAQ bắt dầu tính kể từ năm 1971. Ngày nay chủ yếu sử dụng chỉ số NASDAQ-100 được tính dựa trên giá trị cổ phần của hàng trăm công ty lớn nhất Mỹ đang hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ sinh học, viễn thông và v.v.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.