Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Namecoin

Namecoin

Namecoin - đồng tiền ảo thứ hai. Xuất hiện sau bitcoin. Bitcoin là phương tiện thanh toán độc lập đầu tiên, còn namecoin giúp tạo ra các domain tại khu vực không chịu sự kiểm soát .bit (khác với các khu vực domain khác thường nằm trong hệ thống quốc tế chuyên phân phối và kiểm soát các tên miền ICANN). Namecoin được tạo ra dựa trên các thuật toán bitcoin và có thể được sử dụng như phương tiện thanh toán.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên