Kỷ niệm 19 năm thành lập!

The Morning Star

The Morning Star

The Morning Star - Sao mai. Đây là mô hình đồ họa trong phân tích kỹ thuật, chỉ ra sự đảo ngược xu hướng trên thị trường Forex. Ngoài ra còn được gọi là sao "bò", bởi vì mô hình này xuất hiện trên đồ thị giao dịch và tượng trưng cho việc chuyển đổi sang xu hướng tăng giá. Sao mai bao gồm ba nến Nhật Bản: Các cạnh bao gồm các nến với thân dài màu đen và nến thân dài màu trắng; ở giữa là các nến màu trắng với thân ngắn. Sao mai (The Morning Star) mạnh đến nỗi thân nến thứ ba mở ra sẽ đóng toàn bộ thân nến đầu tiên.

The Morning Star

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên