Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Market Opening

Market Opening - Mở cửa thị trường. Là thời gian khi thị trường tài chính bắt đầu hoạt động hoặc khởi động lại sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ và được gọi là "Market Opening". Việc mở cửa thị trường thường là thời điểm bắt đầu ngày làm việc trong khu vực nơi thực hiện các giao dịch. Vì vậy, có thể nói rằng Forex làm việc 24/24 bởi vì các phiên giao dịch mở kế tiếp nhau, bắt đầu từ thị trường Châu Á.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên