Market Opening

Market Opening - Mở cửa thị trường. Là thời gian khi thị trường tài chính bắt đầu hoạt động hoặc khởi động lại sau ngày nghỉ hoặc ngày lễ và được gọi là "Market Opening". Việc mở cửa thị trường thường là thời điểm bắt đầu ngày làm việc trong khu vực nơi thực hiện các giao dịch. Vì vậy, có thể nói rằng Forex làm việc 24/24 bởi vì các phiên giao dịch mở kế tiếp nhau, bắt đầu từ thị trường Châu Á.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.