Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Market Maker

Market Maker - Nhà cái. Tham gia tích cực trong các giao dịch trên thị trường OTC, trực tiếp xác định tính thanh khoản của thị trường đó cũng như hỗ trợ. Vừa là người mua vừa là người bán trên thị trường.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên