Market Maker

Market Maker - Nhà cái. Tham gia tích cực trong các giao dịch trên thị trường OTC, trực tiếp xác định tính thanh khoản của thị trường đó cũng như hỗ trợ. Vừa là người mua vừa là người bán trên thị trường.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.