• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Managed Float

Managed Float

Managed Float - Thả nổi có kiểm soát. Việc can thiệp ngoại hối của nhà nước trên thị trường với mục đích thay đổi tỷ giá ngoại tệ theo một hướng đã xác định trước đó. Ngoài ra nó cũng được gọi là tỷ giá thả nổi "bẩn".

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.