Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Managed Float

Managed Float

Managed Float - Thả nổi có kiểm soát. Việc can thiệp ngoại hối của nhà nước trên thị trường với mục đích thay đổi tỷ giá ngoại tệ theo một hướng đã xác định trước đó. Ngoài ra nó cũng được gọi là tỷ giá thả nổi "bẩn".

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên