Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Maintenance

Là số tiền tối thiểu bắt buộc cần phải có trên tài khoản của nhà giao dịch. Số tiền này được thiết lập bởi NADA (National Association of Dealers according). Ngoài ra cũng có thể được hiểu là số tiền cần thiết để mua một công cụ và duy trì giá của công cụ đó.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên