Locked Positions

Locked Positions

Là các lệnh có cùng khối lượng, mở trên cùng một tài khoản và trên một công cụ nhưng theo các hướng khác nhau (mua và bán). Ví dụ, nhà giao dịch mở lệnh bán EURUSD với khối lượng 1 lô. Sau một thời gian, giá bắt đầu di chuyển ngược với mong đợi của nhà giao dịch và nhà giao dịch quyết định mở một lệnh ngược - lệnh mua với cùng khối lượng và công cụ đó. Theo kết quả thua lỗ, lệnh đầu tiên sẽ được cố định.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.