Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Locked Positions

Locked Positions

Là các lệnh có cùng khối lượng, mở trên cùng một tài khoản và trên một công cụ nhưng theo các hướng khác nhau (mua và bán). Ví dụ, nhà giao dịch mở lệnh bán EURUSD với khối lượng 1 lô. Sau một thời gian, giá bắt đầu di chuyển ngược với mong đợi của nhà giao dịch và nhà giao dịch quyết định mở một lệnh ngược - lệnh mua với cùng khối lượng và công cụ đó. Theo kết quả thua lỗ, lệnh đầu tiên sẽ được cố định.

Locked Positions

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên