Litecoin

Litecoin

Litecoin (LTC) - là đồng tiền ảo dựa trên mã nền tảng phần mềm Bitcoin. Litecoin thường được gọi là "bạc điện tử", còn bitcoin - "vàng điện tử". Sẽ chỉ có 84 000 000 đồng litecoin được phát hành, các giao dịch diễn ra nhanh hơn là hệ thống Bitcoin. Vốn hóa của litecoin ngang với Groupon và Papa John's International.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.