Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Litecoin

Litecoin

Litecoin (LTC) - là đồng tiền ảo dựa trên mã nền tảng phần mềm Bitcoin. Litecoin thường được gọi là "bạc điện tử", còn bitcoin - "vàng điện tử". Sẽ chỉ có 84 000 000 đồng litecoin được phát hành, các giao dịch diễn ra nhanh hơn là hệ thống Bitcoin. Vốn hóa của litecoin ngang với Groupon và Papa John's International.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên