Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Kleen

Kleen là mô hình điều chỉnh xuất hiện trên thị trường ngoại hối trong ngắn hạn vào thời điểm xu hướng bị suy yếu. Kleen đối với nhà giao dịch có thể là tín hiểu đảo chiều của giá cũng như tín hiệu tiếp tục của xu hướng.

Tại một số khung thời gian không quá lớn, Kleen không phải luôn đưa ra tín hiệu chính xác, vì vậy các nhà giao dịch chú ý rất kỹ đến các tín hiệu này trong trường hợp nếu mô hình được hình thành trong một giai đoạn dài.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên