Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Kerb

Là sàn giao dịch không chính thức, thực hiện các hoạt động giao dịch sau khi sàn giao dịch chính thức đóng cửa. Vì vậy các lệnh ở đó cũng không chính thức. Thông thường, các hoạt động này được nhà môi giới thực hiện theo yêu cầu của khách hàng bởi vì theo một lý do nào đấy họ không thể thực hiện được lệnh trên sàn giao dịch. Kerb ban đầu là tên gọi thị trường hoạt động bên ngoài các sàn giao dịch chứng khoán New York vào khoảng nửa sau thế kỷ XIX.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên