Kerb

Là sàn giao dịch không chính thức, thực hiện các hoạt động giao dịch sau khi sàn giao dịch chính thức đóng cửa. Vì vậy các lệnh ở đó cũng không chính thức. Thông thường, các hoạt động này được nhà môi giới thực hiện theo yêu cầu của khách hàng bởi vì theo một lý do nào đấy họ không thể thực hiện được lệnh trên sàn giao dịch. Kerb ban đầu là tên gọi thị trường hoạt động bên ngoài các sàn giao dịch chứng khoán New York vào khoảng nửa sau thế kỷ XIX.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.