Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Japanese Candles

Japanese Candles

Nến Nhật Bản - một trong những loại đồ thị trên phần mềm giao dịch giúp nhà giao dịch xác định được biến động giá trên thị trường. Nến Nhật Bản kể từ năm 1980 đã trở thành một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất. Nó có hình dạng giống như một sáp nến. Hình chữ nhật có nghĩa là khoảng thời gian giữa giá mở và giá đóng cửa, được gọi là thân nến. Các gậy dùng để hiển thị mức giá thấp nhất và cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể gọi là bóng nến. Nến Nhật Bản là cơ sở để xây dựng nhiều mô hình phân tích kỹ thuật.

Japanese Candles

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên