Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Investments

Là quá trình đầu tư tiền nhằm mục đích nhận lợi nhuận hoặc tăng tài sản của công ty. Tuy nhiên, đầu tư không phải luôn luôn mang lại lợi nhuận mà chỉ trong trường hợp nếu các khoản đầu tư được đầu tư vào các dự án hoặc cổ phiếu có lợi nhuận. Vì vậy, điều quan trọng cần phải tính toán rủi ro tiềm ẩn của mỗi dự án hoặc cổ phiếu đó. Đầu tư vào tài sản có tỷ suất lợi nhuận cao thường sẽ có rủi ro cao hơn.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên